Inilah Perbedaan Syi'ah dan Ahlus Sunnah (Islam)

ilustrasi
Di dalam buku Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia yang dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia dijelaskan tabel perbedaan antara Syi'ah dan Ahlus Sunnah (Islam). Dalam tulisan ini, insya Allah Bersama Dakwah akan menyajikannya secara berseri kepada sidang pembaca yang dimuliakan oleh Allah Swt.

Semoga dengan mengetahuinya, kaum muslimin tidak mudah terpengaruh dan bisa membentengi diri dan keluarganya dari kesesatan Syi'ah ini.


Perihal Rukun Islam

1. Ahlus Sunnah (Islam)
*Syahadatain
*Shalat
*Zakat
*Puasa
*Haji

2. Syi'ah
*Shalat
*Shaum (Puasa)
*Zakat
*Haji
*Wilayah

Perihal Rukun Iman

1. Ahlus Sunnah (Islam)
*Iman kepada Allah
*Iman kepada Malaikat Allah
*Iman Kepada Kitab-kitab Allah
*Iman kepada Rasul-rasul Allah
*Iman kepada Hari Kiamat
*Iman kepada Qadha dan Qadar

2. Syi'ah
*Tauhid
*Nubuwwah
*Imamah
*Al-'Adl
*Al-Ma'ad

Perihal Syahadat

1. Ahlus Sunnah (Islam): Dua kalimat syahadat kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw

2. Syi'ah: Tiga kalimat syahadat ditambah menyebut nama 12 Imam Syi'ah

Perihal Imam
1. Ahlus Sunnah (Islam): Percaya kepada imam-imam (ulama, kiyai, panutan umat) bukan rukun iman, jumlah imam tidak terbatas.

2. Syi'ah: Percaya kepada imam Syi'ah yang berjumlah 12 termasuk rukun Iman.

Insya Allah bersambung ke postingan berikutnya. [Bersama Dakwah]

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post